Erik Dorrepaal

Wat is Enki support

Enki support is een handelsagentuur in watersport artikelen. Als beoefenaar van verschillende watersporten, duik- en EHBO instructeur sta ik dicht bij de markt.

Met meer dan 25 jaar ervaring in retail en merkbeheer weet ik wat er bij klanten kan spelen en hoe daar mee om te gaan.

Afnemers en leverancier zijn samen onderdeel van dezelfde puzzel.

Hiswa logo

Onze missie

Het promoten van watersport in het algemeen en duiksport in het bijzonder en het verder professionaliseren van deze branche is waar Enki support van harte aan mee wil werken.

Tijdens al onze informatiebijeenkomsten is het altijd ons doel de deelnemers iets mee te geven waar ze in hun eigen specifieke situatie iets aan hebben.

water foto

Water

Water (H2O) is de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur voor in de drie verschillende hoofdfasen: als vloeistof, als vaste stof en als gas.

Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. Water bedekt 71% van het aardoppervlak.Er zijn mensen zijn die genoegen nemen met de resterende 29% ...........

 

Enki support

KvK 61655333